1. <rp id="4mazv"></rp>

 2. <cite id="4mazv"><span id="4mazv"><samp id="4mazv"></samp></span></cite>
 3. <s id="4mazv"></s>

  點擊率統計:
  吉林省統計局統計系統統計執法證持證人員信息公示

  發文日期:2020-06-19 09:19:00
  發文來源:
  字體:    

  (截至2020年6月15日)
  序號 持證人姓名 性別 所在單位 執法證號
  1 王桂芬 吉林省統計局 NBS-2201-2017-0001
  2 臧傳海 吉林省統計局 NBS-2201-2017-0002
  3 楊奎星 吉林省統計局 NBS-2201-2017-0003
  4   輝 吉林省統計局 NBS-2201-2017-0004
  5 張志剛 吉林省統計局 NBS-2201-2017-0005
  6 徐自輝 吉林省統計局 NBS-2201-2017-0006
  7 張大軍 長春市統計局 NBS-2201-2017-1001
  8 樊東輝 長春市統計局 NBS-2201-2017-1002
  9 劉四新 長春市統計局 NBS-2201-2017-1004
  10 戰紅偉 吉林省長春市統計局南關區分局 NBS-2201-2017-1005
  11 呂景國 吉林省德惠市統計局 NBS-2201-2017-1006
  12 劉柏剛 吉林省榆樹市統計局 NBS-2201-2017-1007
  13 張有力 吉林省長春市統計局雙陽區分局 NBS-2201-2017-1008
  14 張國興 吉林省長春市統計局雙陽區分局 NBS-2201-2017-1009
  15 郭子儀 吉林省長春市統計局九臺區分局 NBS-2201-2017-1010
  16 王逸舒 吉林省長春市統計局九臺區分局 NBS-2201-2017-1011
  17 趙劍秋 吉林省長春市統計局二道區分局 NBS-2201-2017-1012
  18 王東雪 吉林省農安縣統計局 NBS-2201-2017-1013
  19 高   巖 吉林省農安縣統計局 NBS-2201-2017-1014
  20   吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2017-2001
  21   吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2017-2002
  22 尚兆林 吉林省吉林市統計局豐滿區分局 NBS-2201-2017-2003
  23 徐忠波 吉林省吉林市統計局豐滿區分局 NBS-2201-2017-2004
  24 欒   爽 吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2017-2005
  25 李克明 吉林省吉林市統計局昌邑區分局 NBS-2201-2017-2006
  26   吉林省吉林市統計局昌邑區分局 NBS-2201-2017-2007
  27 李少志 吉林省樺甸市統計局 NBS-2201-2017-2008
  28   吉林省吉林市統計局船營區分局 NBS-2201-2017-2009
  29 李永吉 吉林省吉林市統計局龍潭區分局 NBS-2201-2017-2010
  30 孫紅兵 吉林省磐石市統計局 NBS-2201-2017-2011
  31 張晶瑩 吉林省磐石市統計局 NBS-2201-2017-2012
  32   吉林省磐石市統計局 NBS-2201-2017-2013
  33 宋學民 吉林省永吉縣統計局 NBS-2201-2017-2014
  34   吉林省吉林市統計局船營區分局 NBS-2201-2017-2015
  35   吉林省蛟河市統計局 NBS-2201-2017-2016
  36 劉雪梅 吉林省四平市統計局 NBS-2201-2017-3000
  37 金學忠 吉林省四平市統計局 NBS-2201-2017-3001
  38   吉林省四平市統計局 NBS-2201-2017-3002
  39 佘金玲 吉林省四平市統計局 NBS-2201-2017-3004
  40   吉林省四平市統計局 NBS-2201-2017-3005
  41   吉林省四平市統計局鐵西區分局 NBS-2201-2017-3006
  42 魏揚微 吉林省四平市統計局鐵西區分局 NBS-2201-2017-3007
  43   吉林省雙遼市統計局 NBS-2201-2017-3008
  44 王亞軍 吉林省伊通滿族自治縣統計局 NBS-2201-2017-3010
  45   吉林省伊通滿族自治縣統計局 NBS-2201-2017-3011
  46 欒麗敏 吉林省伊通滿族自治縣統計局 NBS-2201-2017-3012
  47 劉躍林 吉林省遼源市統計局 NBS-2201-2017-4000
  48 王艷華 吉林省遼源市統計局 NBS-2201-2017-4001
  49   吉林省遼源市統計局 NBS-2201-2017-4002
  50 李新歌 吉林省東豐縣統計局 NBS-2201-2017-4003
  51 盧政江 吉林省東遼縣統計局 NBS-2201-2017-4004
  52   吉林省東遼縣統計局 NBS-2201-2017-4005
  53 譚樹俊 吉林省東豐縣統計局    NBS-2201-2017-4006
  54   吉林省遼源市地方社會經濟調查隊 NBS-2201-2017-4007
  55 呂艷坤 吉林省遼源市統計局西安區分局 NBS-2201-2017-4008
  56   吉林省統計局 NBS-2201-2017-5000
  57 馬媛媛 吉林省地方社會經濟調查局 NBS-2201-2017-5001
  58   吉林省通化市統計局 NBS-2201-2017-5002
  59 衣曉峰 吉林省通化市統計局 NBS-2201-2017-5003
  60   吉林省通化市統計局 NBS-2201-2017-5004
  61 徐曉鈺 吉林省通化市統計局東昌區分局 NBS-2201-2017-5005
  62 張桂軍 吉林省通化縣統計局 NBS-2201-2017-5006
  63   吉林省通化縣統計局 NBS-2201-2017-5007
  64   吉林省輝南縣統計局 NBS-2201-2017-5008
  65 韓美花 吉林省集安市統計局 NBS-2201-2017-5009
  66   吉林省集安市統計局 NBS-2201-2017-5010
  67 趙艷紅 吉林省柳河縣統計局 NBS-2201-2017-5011
  68 尤元平 吉林省白山市統計局 NBS-2201-2017-6001
  69   吉林省白山市統計局 NBS-2201-2017-6002
  70 任淑靜 吉林省白山市統計局 NBS-2201-2017-6003
  71 聶淑艷 吉林省白山市統計局渾江區分局 NBS-2201-2017-6004
  72 宋略遠 吉林省白山市統計局 NBS-2201-2017-6005
  73   吉林省白山市統計局江源區分局 NBS-2201-2017-6006
  74 周振華 吉林省撫松縣統計局 NBS-2201-2017-6007
  75 姚鳳香 吉林省撫松縣統計局 NBS-2201-2017-6008
  76 戴亞辰 吉林省撫松縣統計局 NBS-2201-2017-6009
  77 張麗君 吉林省靖宇縣統計局 NBS-2201-2017-6010
  78 劉耀文 吉林省長白朝鮮族自治縣統計局 NBS-2201-2017-6011
  79 崔貴寶 吉林省臨江市統計局 NBS-2201-2017-6012
  80 崔為新 吉林省長白朝鮮族自治縣統計局 NBS-2201-2017-6013
  81 劉增勇 吉林省臨江市統計局 NBS-2201-2017-6014
  82 劉志慧 吉林省松原市統計局 NBS-2201-2017-7000
  83 張雪巍 吉林省松原市統計局 NBS-2201-2017-7001
  84 婁長財 吉林省松原市統計局寧江區分局 NBS-2201-2017-7002
  85 付巖湘 吉林省扶余市統計局 NBS-2201-2017-7003
  86 呂瑛娜 吉林省扶余市統計局 NBS-2201-2017-7004
  87 孫世波 吉林省長嶺縣統計局 NBS-2201-2017-7005
  88 羅珊珊 吉林省長嶺縣統計局 NBS-2201-2017-7006
  89   吉林省白城市統計局洮北區分局 NBS-2201-2017-8001
  90 張麗娜 吉林省洮南市統計局 NBS-2201-2017-8002
  91 張連娟 吉林省洮南市統計局 NBS-2201-2017-8003
  92   吉林省白城市統計局 NBS-2201-2017-8005
  93   吉林省鎮賚縣統計局 NBS-2201-2017-8006
  94 管唯宇 吉林省大安市統計局 NBS-2201-2017-8007
  95 曾慶宏 吉林省大安市統計局 NBS-2201-2017-8008
  96 滿顏萍 吉林省延邊朝鮮族自治州統計局 NBS-2201-2017-9001
  97 賈明潔 吉林省琿春市統計局 NBS-2201-2017-9002
  98 崔吉學 吉林省延邊朝鮮族自治州統計局 NBS-2201-2017-9003
  99 王任飛 吉林省延邊朝鮮族自治州統計局 NBS-2201-2017-9004
  100 岳征鵬 吉林省延吉市統計局 NBS-2201-2017-9005
  101 宋金玲 吉林省延吉市統計局 NBS-2201-2017-9006
  102 劉曉琳 吉林省延吉市統計局 NBS-2201-2017-9007
  103 池春姬 吉林省圖們市統計局 NBS-2201-2017-9008
  104 胡學聰 吉林省圖們市統計局 NBS-2201-2017-9009
  105   吉林省敦化市統計局 NBS-2201-2017-9010
  106 孔凡娜 吉林省敦化市統計局 NBS-2201-2017-9011
  107 劉貴彬 吉林省龍井市統計局 NBS-2201-2017-9013
  108   吉林省龍井市統計局 NBS-2201-2017-9014
  109 金春杰 吉林省和龍市統計局 NBS-2201-2017-9015
  110 孫正一 吉林省和龍市統計局 NBS-2201-2017-9016
  111   吉林省汪清縣統計局 NBS-2201-2017-9017
  112   吉林省汪清縣統計局 NBS-2201-2017-9018
  113 高興英 吉林省汪清縣統計局 NBS-2201-2017-9019
  114 譚瑞益 吉林省安圖縣統計局 NBS-2201-2017-9020
  115 孫美虹 吉林省安圖縣統計局 NBS-2201-2017-9021
  116 丁宏杰 吉林省公主嶺市統計局 NBS-2201-2017-0400
  117 韓麗華 吉林省公主嶺市統計局 NBS-2201-2017-0401
  118 劉禹岐 吉林省梅河口市統計局 NBS-2201-2017-0600
  119 姜瑞雪 吉林省梅河口市統計局 NBS-2201-2017-0601
  120 金彎彎 吉林省梅河口市統計局 NBS-2201-2017-0602
  121   吉林省琿春市統計局 NBS-2201-2017-0801
  122 浦巖秀 吉林省琿春市統計局 NBS-2201-2017-0802
  123 張立軍 吉林省統計局 NBS-2201-2018-0001
  124 柏南枝 吉林省統計局 NBS-2201-2018-0002
  125   吉林省統計局 NBS-2201-2018-0003
  126   吉林省統計局 NBS-2201-2018-0004
  127 鐘熾慧 吉林省統計局 NBS-2201-2018-0005
  128 趙思丹 吉林省長春市統計局 NBS-2201-2018-1001
  129 孫洪剛 吉林省長春市統計局九臺區分局 NBS-2201-2018-1002
  130 劉晏波 吉林省榆樹市統計局 NBS-2201-2018-1003
  131 王云鳳 吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2018-2001
  132   吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2018-2002
  133 趙航宇 吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2018-2003
  134 王麗娟 吉林省永吉縣統計局 NBS-2201-2018-2004
  135 谷長寶 吉林省蛟河市統計局 NBS-2201-2018-2005
  136 許繼霞 吉林省樺甸市統計局 NBS-2201-2018-2007
  137   吉林省樺甸市統計局 NBS-2201-2018-2008
  138 劉沛雨 吉林省吉林市統計局龍潭區分局 NBS-2201-2018-2009
  139    楠 吉林省吉林市統計局龍潭區分局 NBS-2201-2018-2010
  140 劉佳鑫 吉林省梨樹縣統計局 NBS-2201-2018-3001
  141    霞 吉林省柳河縣統計局 NBS-2201-2018-5001
  142 于水芳 吉林省柳河縣統計局 NBS-2201-2018-5002
  143 于瑞艷 吉林省白山市統計局 NBS-2201-2018-6001
  144 宋福軍 吉林省長白朝鮮族自治縣統計局 NBS-2201-2018-6002
  145 張秀春 吉林省松原市統計局 NBS-2201-2018-7001
  146 馬凱悅 吉林省松原市統計局 NBS-2201-2018-7002
  147 呂顯峰 吉林省松原市統計局 NBS-2201-2018-7003
  148   吉林省白城市統計局 NBS-2201-2018-8001
  149 林蒙蒙 吉林省白城市統計局 NBS-2201-2018-8002
  150 劉志吉 吉林省白城市統計局 NBS-2201-2018-8003
  151 白鴻飛 吉林省鎮賚縣統計局 NBS-2201-2018-8004
  152 趙志新 吉林省通榆縣統計局 NBS-2201-2018-8005
  153 王海波 吉林省通榆縣統計局 NBS-2201-2018-8006
  154 張愛博 吉林省圖們市統計局 NBS-2201-2018-9001
  155 金玉蓮 吉林省龍井市統計局 NBS-2201-2018-9002
  156 李躍慶 吉林省敦化市統計局 NBS-2201-2018-9003
  157 竇悉彰 吉林省公主嶺市統計局 NBS-2201-2018-0402
  158 詹長勝 吉林省統計局 NBS-2201-2019-0001
  159 亢伶俐 吉林省統計局 NBS-2201-2019-0002
  160   吉林省統計局 NBS-2201-2019-0003
  161   吉林省統計局 NBS-2201-2019-0004
  162   吉林省統計局 NBS-2201-2019-0005
  163 王苡彤 吉林省統計局 NBS-2201-2019-0006
  164 劉冠群 吉林省統計局 NBS-2201-2019-0007
  165 董秀萍 吉林省統計局普查中心 NBS-2201-2019-0008
  166   吉林省統計局 NBS-2201-2019-0009
  167 古振友 吉林省長春市統計局雙陽區分局 NBS-2201-2019-1001
  168   吉林省長春市統計局 NBS-2201-2019-1002
  169   吉林省長春市統計局南關區分局 NBS-2201-2019-1003
  170   吉林省地方社會經濟調查局 NBS-2201-2019-1004
  171   吉林省長春市統計局寬城區分局 NBS-2201-2019-1005
  172 易立國 吉林省長春市統計局 NBS-2201-2019-1006
  173 張世勝 吉林省德惠市統計局 NBS-2201-2019-1007
  174 黃文虎 吉林省吉林市統計局 NBS-2201-2019-2001
  175 董鵬飛 吉林省吉林市統計局龍潭區分局 NBS-2201-2019-2002
  176   吉林省吉林市統計局豐滿區分局 NBS-2201-2019-2003
  177   吉林省吉林市統計局豐滿區分局 NBS-2201-2019-2004
  178 王立明 吉林省蛟河市統計局 NBS-2201-2019-2005
  179 馬文斌 吉林省樺甸市統計局 NBS-2201-2019-2006
  180 付加民 吉林省舒蘭市統計局 NBS-2201-2019-2007
  181   吉林省舒蘭市統計局 NBS-2201-2019-2008
  182 孫熙然 吉林省永吉縣統計局 NBS-2201-2019-2009
  183 李仁淑 吉林省磐石市統計局 NBS-2201-2019-2010
  184 張麗宇 吉林省四平市統計局 NBS-2201-2019-3001
  185 苗澤遙 吉林省四平市統計局鐵西區分局 NBS-2201-2019-3002
  186 劉玉梅 吉林省梨樹縣統計局 NBS-2201-2019-3003
  187 閆立東 吉林省遼源市地方社會經濟調查隊 NBS-2201-2019-4001
  188   吉林省遼源市統計局龍山區分局 NBS-2201-2019-4002
  189   吉林省東豐縣統計局 NBS-2201-2019-4003
  190 段曉巍 吉林省東遼縣統計局 NBS-2201-2019-4004
  191   吉林省通化市統計局 NBS-2201-2019-5000
  192 由凱豐 吉林省通化市統計局東昌區分局 NBS-2201-2019-5001
  193 任光鳳 吉林省通化市統計局二道江區分局 NBS-2201-2019-5002
  194   吉林省集安市統計局 NBS-2201-2019-5003
  195 潘友剛 吉林省撫松縣統計局 NBS-2201-2019-6001
  196   吉林省靖宇縣統計局 NBS-2201-2019-6002
  197 邵明東 吉林省白山市統計局江源區分局 NBS-2201-2019-6003
  198 劉洪巖 吉林省長嶺縣統計局 NBS-2201-2019-7001
  199 馬冬雪 吉林省乾安縣統計局 NBS-2201-2019-7002
  200 毛廣瑞 吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣統計局 NBS-2201-2019-7003
  201   吉林省洮南市統計局 NBS-2201-2019-8001
  202 劉宇婷 吉林省大安市統計局 NBS-2201-2019-8002
  203 孫英虎 吉林省延邊州統計局 NBS-2201-2019-9001
  204 孟祥宇 吉林省延吉市統計局 NBS-2201-2019-9002
  205   吉林省龍井市統計局 NBS-2201-2019-9003

  責任編輯:
  久青草无码视频在线观看,欧美乱妇无码大片在线观看,无码欧美人XXXXX在线观看